full screen background image
03 Kế hoạch chi tiết facebook marketing

03 Kế hoạch chi tiết facebook marketing

Liên hệ Coach trực tiếp 1-1 : 0968.266.118 – 090.161.4444

Link dowload Plan : http://www.mediafire.com/file/o48aleaclsruey6/11.9.xlsx

Facebook.com/lechilinh.88 hoặc facebook.com/leerobert.edu

Lê Chí Linh mỗi tháng nhận hỗ trợ Coach cho 4 thành viên đến khi thành công với kinh doanh online.

Nếu bạn muốn phát triển và được kèm cặp đến khi thành công thì click vào link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgLC2Twchp6BLbnkM2Dr9TD0JCd_i-wVFW9fw7MB5iL5-osA/viewform
Video Rating: / 5
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *